Technologie

Wpływ hałasu na człowieka

Redaktor

Redaktor

Istnieje wiele form zanieczyszczenia środowiska, do których zalicza się również dźwięki o dużym natężeniu. M.in. z tego powodu badania hałasu należą do najważniejszych, wykonywanych w określonych zakładach pracy – szczególnie tam, gdzie pracują ciężkie maszyny. A jak głośne środowisko wpływa na człowieka? Dowiedz się – przeczytaj artykuł.

Czym jest hałas?

To niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe dźwięki m.in. przemysłowe, komunikacyjne i naturalne. Warto dodać, że należą do nich także infra- i ultradźwięki, czyli niesłyszalne dla człowieka, ale odczuwalne np. jako wibracje.

Wyróżnia się kilka granic natężenia dźwięków. Próg przyjemności określono na 100 decybeli, a granicę bólu – 130 dB. Jednak dowiedziono, że stały hałas na poziomie 70 dB ma już istotny wpływ na zdrowie człowieka. Dla porównania – ruch uliczny generuje średnio 80-90 dB. Z drugiej strony jednorazowy odgłos o tym natężeniu niekoniecznie będzie dokuczliwy. Dlatego, by określić uciążliwość dźwięków, potrzebne są odpowiednie pomiary akustyczne – zarówno na obszarach zurbanizowanych, jak i w zakładach pracy.

Wpływ hałasu na narząd słuchu i ogólne zdrowie

Pierwszy układ, cierpiący przy dokuczliwych dźwiękach, to ten związany z narządem słuchu. Mogą one wywoływać przejściowe lub trwałe zmiany, często pogłębiające się z czasem. Poza tym dłuższe wystawianie się na nie może skutkować m.in.:

  • bólami głowy,
  • zaburzeniami układów: krążenia, pokarmowego, hormonalnego,
  • spadkiem odporności.

Stąd też w środowiskach pracy konieczne są pomiary emisji hałasu oraz podjęcie innych czynności, które ją ograniczą.

Jak zredukować negatywny wpływ dźwięków?

Konieczna jest sama analiza – właściwe badania głośności dźwięków np. w zakładzie pracy, pomagają określić skalę problemu. Warto w tym celu skorzystać z pomocy specjalistów. W kolejnym kroku natomiast należy wprowadzić środki, w tym m.in. ochrony osobistej, ograniczające negatywne oddziaływanie hałaśliwego środowiska na zdrowie.